DUA

"Dualarınız da olmasa ne ehemmiyetiniz var!" Ramazan ayının son on gününden biri biliyorsunuz 'Kadir Gecesi'dir. Özellikle 27. gecesi vurgulanırken ben diyorum ki son kalan günlerimizi de boş geçirmeyelim, Rabbim son on günü diye bir belirsizlik koyduysa vardır bir hikmeti diyelim 27. gecesi kadar olamasa da diğer günlerden biraz daha farklı ibadetle dolu olmasına dikkat edelim, diye kendi nefsime söylüyorum aslında burada paylaşırken.

Okuduğum kitaplardan notlar tutmak çok hoşuma gider... Özellikle Senai Demirci'nin ve diğer yazarların kitaplarından derlediğim ve Serpil Erkaralı arkadaşımın tam da ihtiyacım olduğu zamanlarda bana mesaj olarak gönderdiği duaları kaydetmek ve ihtiyacı olanlara sunmak için bloğuma yazıyorum: Okuyup geçilecek gibi değil, inanın her insanın yaşadığı ve hissedip doğru bir şekilde dile getirmediği bir ifadeyle sunulmuş dualar, umarım Rabbim kabul eder; şimdiden AMİN diyelim!


"Ey cömert ve ikram edici Yaradıcımız, ey olabileceklerin en güzelini tasarlayan sahibimiz, ey izzetli ve şerefli koruyucumuz, senden cömertliğin ve merhametin hürmetine istiyorum:


Ey Allahım bana doğru bir iman, şirk olmayan yakın(eş-dost) ve dünya - ahiret ikramına kendisiyle nail olacağım bir rahmet ver,


Rabbim sana mahcubiyetle dönüp tevbe etmek en sevimli halimizdir, bizi affınla sevinenlerden eyle Ey Tevvab,


Musibetlerimizi hafiflet, sıkıntılarımızı gider, darlıklarımızı genişlet, darda koyma bizi, göğsümüze genişlik ver Ey Mühevvin,


Senin rahmetindir yüzümüzü varlığa döndüren, bizden razı ol ki rahmetine layık olalım; rahmetine layık eyle ki, hükmüne razı olabilelim,


Allahım beyaz elbise kirlerden temizlendiği gibi kalbimi günahlardan temizle; kalbimizi iki yüzlülükten, eylemlerimi gösterişten, dilimi yalandan, gözümü vefasızlıktan temizle;şüphesiz sen gözlerin hainliğini ve kalplerin sakladığını bilirsin,


Allahım hoşnutken de, öfkeli iken de, içten ve samimi söz söylemeyi Senden diliyorum; fakirlikte de zenginlikte de iktisatlı olmayı Senden diliyorum; Senden tükenmeyen bir nimet diliyorum, Senden bitmeyen bir evinç diliyorum,


Rabbbim sen ki tövbe edip dönenlerin özrünü kabul edersin, af ve bağışlanma dileyen herkes sana gelir, ne kusur ettiğimi biliyorum, bilmeden yaptıklarımı da bağışla, affet bizi ey Gaffur,


Rabbim sana kulluğumuz en büyük izzetimizdir, kulluğumuzu kabul eyle ey Mabud; Sana muhabbetimiz en büyük aşkımızdır, muhabbetini daim eyle ey Mahbub,


Senden iffetli yaşamayı, dünyam, dinim, aile fertlerim ve malım hakkında sağlığı ve güvenliği istiyorum; eksikliklerimi ört, korkumu güvenliğe çevir; önümden, ardımdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek günah ve felaketlere karşı beni koru,


Alahım bize düşmanlık edenlere karşı, bize yardım et; bize dini musiber verme; dünyayı en büyük kaygımız ve ilmimizin son hedefi yapma; bizi bize acımayanların saldırılarına teslim etme,


Allahım her zorluğu kolaylaştırmakla bana lütufta bulun; iki hükmünden en hayırlısını benim için tercih et, benim için takdir ettiğini hayırı eyle, öyle ki geciktirdiğin şeyin acele gelmesini, acele getirdiğinin de gecikmesini istemeyeyim; Senden doğru yolda kararlılığı, verdiklerine şükretmeyi doğru bir dil, selim bir kalp istiyorum,


Ey Rabbim göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimin bağını çözüver, ta ki sözüm anlaşılsın;


Ey Rabbimiz cehennem azabını bizden uzaklaştır,


Ey bizim ikram sahibi Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ve güzellik ver, ahirette de iyilik ve güzellikler ver ve bizi cehennem ateşinden koru,


Ey Rabbimiz unutmuş ya da kasıtsı olarak yanlış yapmışsak, bundan dolayı bizi sorumlu tutma; Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize de ağır yük yükleme; Rabbimiz takat getiremeyeceğimizşeylerle bizi yükümlü tutma; bizi affet, kusurlarımızı bağışla, bize merhamet et,


Ey Rabbim hakkında kesin bilmediğim şeyi istemekten sana sığınırım, eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, her şeyi kaybedenlerden olurum,


Allahım acizlikten, korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, kalp katılığından, gafletten, başkasına yük olmaktan, miskinlikten, fakirlikten, inkarcılıktan, nankörlükten, günahkarlıktan, gerçeğe ters düşmekten, ikiyüzlülükten, işitsinler diye iş yapmaktan sana sığınırım,


Allahım yaratılışımı güzel takdir ettiğin gibi, ahlakımı da güzel eyle; kulağımdan ve gözümden beni ölünceye kadar faydalandır; dinimde ve bedenimde bana sağlık ve güvenlik ver; hakkımı alıncaya kadar, zulmedene karşı bana yardım et; hiç bir düşman ve hasetçiyi bana güldürme; hazineleri Senin elinde olan Rabbim, her türlü şerden sana sığınıyorum."


AMİN.


2 yorum:

    çalıkuşum aminnnnn, ne güzel oldu bu... kocaman sevgiler

     

    bilmukabele efendim, ben de epeydir temize çekmek istiyordum kısmette blogda paylaşmak varmış...

     

Blogger Templates by Blog Forum